VNT-keurmerk garandeert kwaliteit voor jou

VERGOEDING ZORGVERZEKERAARS


Net als de beroepsvereniging Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) waar ik bij aangesloten ben, vind ik kwaliteit en vertrouwen belangrijk. Als geregistreerd energetisch therapeut zorg ik voor kwaliteit, omdat ik vakmatig goed op de hoogte blijf en mij regelmatig bijschool. Overigens zijn alle VNT-therapeuten professioneel opgeleid; wat de therapeuten bindt is dat de VNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een VNT-therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording.

... en voor de verzekeraar

De VNT biedt ondersteuning aan de professionalisering van therapeuten en is daarmee een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan dertig zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door VNT-therapeuten gegeven consulten. Natuurgeneeskundige consulten vallen buiten het eigen risico; je krijgt dus meteen je vergoeding. Omdat ik ben aangesloten bij de VNT, komen behandelingen geheel of ten dele in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering via je aanvullende verzekering. Raadpleeg de voorwaarden van je verzekeringspakket of neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Consulten handlijnkunde (chirologie) komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Geen vergoeding?

Vergoed jouw verzekeraar mijn consulten niet? Dan kun je rekening houden met een tarief van 85 euro per uur (inclusief BTW). Mijn uitgangspunt is dat ik je met 6 sessies een heel eind op weg help.